نمایش 1–6 از 18 نتیجه

تشبیه آفرینی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
آرایۀ تشبیه یکی از آرایه های علم بیان در ادبیات است که بر تخیل و زیبایی شعر می افزاید.به تشبیهاتی که قدرت تخیل و تصویرپردازی را افزایش دهد و با ایجاد تصاویر شاعرانه به زیبایی کلام و اغنای روح مخاطب کمک کند تشبیه شاعرانه گفته می شود. در این ویدئو مهارت تشبیه آفرینی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:26
0
رایگان!

انواع علائق در مجاز مرسل

بدون امتیاز 0 رای
علائق مجاز مرسل متعدد و با توجه به نوع پیوند بسیار است. نوع پیوند و علاقه با توجه به نوع شعر و بیان هرشاعر متفاوت است.در این ویدئو برخی علاقه های این نوع مجاز در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:20
0
رایگان!

مجاز آفرینی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
مجاز در اصطلاح استعمال واژه است درمعنی غیر اصلی با وجود علاقه یانشانه ای که ذهن مخاطب را از توجه به معنی حقیقی منصرف کرده و به سوی معنی هنری و مجازی راهنمایی می کند. آرایۀ مجاز یکی از آرایه های علم بیان در ادبیات است که بر تخیل و زیبایی شعر می افزاید.در این ویدئو مهارت مجاز آفرینی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:26
0
رایگان!

ایهام آفرینی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
صنعت ایهام آن است كه شاعر در شعر خویش کلمه يا تعبيري ادبی بیاورد كه بیشتر از يك معني داشته باشد و خواننده بتواند از آن دو یا چند معنی دریافت کند. ایهام از صناعات علم بدیع معنوی در ادبیات است و بر ایجاز و زیبایی شعر می افزاید.در این ویدئو مهارت ایهام آفرینی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:09
0
رایگان!

حسن تعلیل در شعر

بدون امتیاز 0 رای
حسن تعلیل آوردن دلیلی ادعایی با استفاده از قدرت تخیل در شعر است. یعنی شاعر با استفاده از قدرت تخیل خود به زیبایی دلیلی ادعایی برای امری یا چیزی بیاورد که جنبۀ تخیلی و لطیف داشته باشد.در این ویدئو مهارت حسن تعلیل در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:09
0
رایگان!

حس آمیزی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
حس‌آمیزی، آميختن دو يا چند حس است در شعر، به‌گونه‌ای كه با ايجاد موسيقی معنوی به تأثیر سخن بيفزايد و سبب زيبايي آن شود.در این ویدئو مهارت حس آمیزی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:11
0
رایگان!