در حال نمایش 5 نتیجه

تشبیه آفرینی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
آرایۀ تشبیه یکی از آرایه های علم بیان در ادبیات است که بر تخیل و زیبایی شعر می افزاید.به تشبیهاتی که قدرت تخیل و تصویرپردازی را افزایش دهد و با ایجاد تصاویر شاعرانه به زیبایی کلام و اغنای روح مخاطب کمک کند تشبیه شاعرانه گفته می شود. در این ویدئو مهارت تشبیه آفرینی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:26
0
رایگان!

انواع علائق در مجاز مرسل

بدون امتیاز 0 رای
علائق مجاز مرسل متعدد و با توجه به نوع پیوند بسیار است. نوع پیوند و علاقه با توجه به نوع شعر و بیان هرشاعر متفاوت است.در این ویدئو برخی علاقه های این نوع مجاز در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:20
0
رایگان!

مجاز آفرینی در شعر

بدون امتیاز 0 رای
مجاز در اصطلاح استعمال واژه است درمعنی غیر اصلی با وجود علاقه یانشانه ای که ذهن مخاطب را از توجه به معنی حقیقی منصرف کرده و به سوی معنی هنری و مجازی راهنمایی می کند. آرایۀ مجاز یکی از آرایه های علم بیان در ادبیات است که بر تخیل و زیبایی شعر می افزاید.در این ویدئو مهارت مجاز آفرینی در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:26
0
رایگان!

پارادوکس واژگان شاعرانه

بدون امتیاز 0 رای
آرایۀ پارادوکس یا متناقض نما از آرایه های علم بدیع معنوی در ادبیات است. چگونگی آفرینش پارادوکس شاعرانه از مهارت های شاعر در سرایش شعر می باشد. در این ویدئو شیوه ی آفرینش پارادوکس های شاعرانه در اشعار سپید و سنتی به زبان ساده تدریس شده است.
00:07
0
رایگان!

گزینش واژگان شاعرانه

بدون امتیاز 0 رای
چگونگی گزینش و ترکیب واژگان شاعرانه از مهم ترین اصول سرایش شعر می باشد. در این ویدئو شیوه ی گزینش واژگان و ساخت ترکیبات شاعرانه در اشعار سپید و سنتی به  زبان ساده تدریس شده است.
00:08
0
رایگان!