!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

علم بیان در لغت به معنی پیدا و آشکار شدن است و در اصطلاح ادبی مجموعه علومی است که به وسیلهٔ آنها می‌توان معنای واحدی را به راه‌های گوناگون بیان کرد.